O firmie

Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o. powstała w 1994 roku. Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem 36991. Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 271. W okresie prowadzonej działalności przeprowadziliśmy ponad 1000 badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Obecnie każdego roku obejmujemy badaniem lub sporządzamy ekspertyzy dla około 50 firm.

Pragniemy poprzez nasz profesjonalizm, towarzyszyć naszym klientom w ich drodze do finansowego sukcesu.

Firma zatrudnia biegłych rewidentów z dużym doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku wykształciliśmy nowych biegłych, aplikacje odbyło w naszej firmie 7 osób, które zdały egzamin i zostały wpisane na listę biegłych rewidentów.

Spółka zatrudnia 2 biegłych rewidentów i 12 pracowników oraz współpracuje z biegłymi na podstawie umów cywilno - prawnych. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi, którzy wspierają nas i naszych klientów w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień prawno-podatkowych. Kwalifikacje zawodowe, wiedza i bogate doświadczenie zatrudnianych biegłych rewidentów  i pracowników są gwarancją wysokiej jakości wykonywanych przez nas usług. Biegli rewidenci uczestniczą corocznie, przed rozpoczęciem badania sprawozdań finansowych, w obligatoryjnych i nieobligatoryjnych szkoleniach zawodowych. Nasz zespół jest stabilny, ukierunkowany na rozwój i efektywną współpracę z klientami.

 

Wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronny zakres działalności naszej Firmy, pozwala nam spojrzeć na sprawozdawczość naszych Klientów, poprzez pryzmat specyfiki ich działalności i umożliwia zindywidualizowanie świadczonych dla nich usług.

 

Działalność Spółki objęta jest ubezpieczeniem w zakresie wykonywania prac podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz usług księgowych i kadrowo-płacowych.

 

Firmę reprezentują:

 

Prezes Zarządu
Krystyna Sobczak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Doświadczenie zawodowe od 1968 r.
Biegły rewident od 1984 r.

Wiceprezes Zarządu
Alicja Katarzyna Kalinowska

Absolwentka SGGW AR w Warszawie
Doświadczenie zawodowe od 1990 r.
Biegły rewident od 2003 r.

 

Firma jest zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod numerem 36991
Regon 010765321
NIP 5221005932
Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych : numer PIBR 271