Nowości

14.mar.2019

Formalna strona funkcjonowania firmy to ten element prowadzenia działalności, którego przedsiębiorcy bardzo nie lubią i jeśli to tylko możliwe – unikają. Obowiązki związane z prowadzeniem bieżącej dokumentacji, dokonywanie rozliczeń czy stawiennictwo w urzędach to.....

Biuro Rachunkowe Księgowe - Podatki 08.cze.2018

Biuro rachunkowe to firma, której zadaniem jest ułatwienie kontaktów między płatnikami czy podatnikami a instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy, GUS czy ZUS. Tego typu działalność opiera się na pracy z danymi poufnymi, osobowymi, a niekiedy także wrażliwymi.

Audyt Finansowy 25.Maj.2018

Audyt finansowy jest kompleksowym badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Pozwala ono dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. 

Księgowość Firmy Biura - Usługi Księgowe Warszawa - Główna Księgowa 25.Maj.2018

Pełna księgowość to bardzo precyzyjny, a jednocześnie skomplikowany system ewidencyjny, dlatego prawidłowe jej prowadzenie wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale także doświadczenia, stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania swojej wiedzy. Pełna księgowość prowadzona jest na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Kadry i Płace 25.Maj.2018

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z najbardziej istotnych elementów wpływających na poprawne funkcjonowanie firmy czy instytucji. Takie czynności powierzane są pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac. 

Audytor w walce z przestępczością finansową 10.sty.2018

Raport dotyczy  zadań audytorów na wszystkich etapach walki z nieprawidłowościami finansowymi: w tworzeniu narzędzi prewencyjnych, wykrywaniu zaistniałych już przestępstw oraz informowaniu o nich i zgłaszaniu właściwym instytucjom.

PIBR proponuje trzy warianty audytu podatkowego 10.sty.2018

Przedstawiciele Krajowej Rady jeszcze w ubiegłym roku spotkali się z kierownictwem Departamentu Systemu Podatkowego, aby porozmawiać o perspektywach wprowadzenia nowej usługi: audytu podatkowego.

Darmowe webinarium o raportowaniu niefinansowym 10.sty.2018

W piątek 2 marca 2018 r. w godzinach 11:00-13:00 Ministerstwo Finansów organizuje bezpłatne seminarium edukacyjne online, poświęcone raportowaniu niefinansowemu.